Kerkvoogdij Kerkvoogdij
Voor giften aan de Kerkvoogdij zoals bijvoorbeeld de Vrijwillige Bijdrage of De Parel kunt
u gebruik maken van de volgende bankrekening:

Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Simonshaven,
IBAN:  NL34INGB0000629423

Voor vragen kunt u mailen naar: kerkvoogdij@kerksimonshaven.nl

 
terug