Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 4 personen:

dhr. Th. Lourens, kerkrentmeester, tel. 0181-660542,

dhr. M. van Koppen, diaken, tel. 06-22276827,

mevr. T.S. van der Stelt, ouderling, tel. 0181-459044,

mevr. M. Biesheuvel, ouderling, tel. 06-23027132,
terug