Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

 

Doelstelling

Het werven van inkomsten om Het Witte Kerkje in stand te houden en daarbij haar onmisbare maatschappelijke en historische rol in en voor de plaatselijke en regionale samenleving en voor toekomstige generaties te onderstrepen en te behouden.

 

Hoofdlijnen van Beleidsplan 

Het beleidsplan wil richting geven aan de wijze waarop de Stichting Vrienden van Het Witte Kerkje haar doelen wil verwezenlijken.
Het kerkje, in combinatie met het multifunctioneel gebouw De Hoeksteen, vormen in dit verband een unieke mogelijkheid om kunst en cultuur een podium te bieden en historisch erfgoed in stand te houden en zodoende omwonenden en belangstellende daarvan te laten genieten of actief daarin een rol te laten spelen.

 

Activiteiten

- Buurt BBQ

- Open Monumentendag

- Barok concerten i.s.m. de Stoep

- Deelnemen aan Erfgoedtafel Historisch Haringvliet en Erfgoedtafel Nissewaard 

- Lichtjesavond en andere herdeninkingen

- Dorpsbijeenkomst “Simonshaven Ontmoet”

- Augusta Peaux festival

 

Functies

Marian van Linschoten - voorzitter

Maarten Goedhart - secretaris

Tammy van der Stelt - penningmeester

 

Beloningsbeleid

Alle activiteiten zijn op basis van vrijwilligheid zonder beloning.

 

Contactgegevens 

Marian van Linschoten

Groede 18

3209 BL Hekelingen
tel: 0615947741
e-mail: vriendenvhwk@gmail.com
 

RSIN of fiscaal nummer:  862819027


 
terug